Het jaar 2020 was niet alleen maar het jaar van het 20-jarig bestaan van Amex Logistics. Het was ook het jaar om onze organisatie verder te verduurzamen, met investeringen om onze bedrijfsvoering future-proof te maken. Wat passeerde er allemaal in de afgelopen 12 maanden de revue?

Verhuizen naar Lelystad

De ‘Am’ van Amex is die van Amersfoort, maar toch trokken we naar Lelystad om onze vleugels verder uit te slaan. Aan de Pascallaan zijn we op 30 september 2019 ingetrokken en kregen we eindelijk de mogelijkheid om een coldstore toe te voegen aan onze dienstverlening. Passend in onze doelstelling om een full-service logistieke partner te zijn.

Vieren dat we 20 jaar bestaan

Op 1 maart was het exact 20 jaar terug dat Jaap startte met Amex Logistics. Miljoenen kilometers verder staat er een allround logistieke dienstverlener met een nog altijd groeiend klantenbestand.

Koelen met voordeel

Om onze faciliteiten voor koel- en vriesopslag te optimaliseren is de koelinstallatie in Lelystad vervangen. Meer betrouwbaarheid, meer capaciteit en minder vermogen: wat wil een duurzaam bedrijf nog meer?

Investeren in duurzame mobiliteit

Elektrische auto’s zijn nog niet realistisch voor vrachttransport, voor normaal vervoer ligt het anders. Met de vervanging van drie bedrijfsauto’s door elektrische auto’s zetten we de volgende stap richting verduurzaming.

Ons eigen ‘energiebedrijf’ starten

De eenvoudigste manier om duurzaam te ondernemen ligt op het dak: 1200 zonnepanelen. Nog niet genoeg om onze gehele bedrijfsvoering energieneutraal te maken, wel van groot belang om voor 100% in onze eigen elektriciteitsbehoefte te voorzien.

Fietsen door de polder

Om het gebruik van personenauto’s verder te verminderen, introduceerde Amex Logistics een fietsplan voor haar medewerkers. Niet alleen goed voor het milieu, maar ook beter voor de vitaliteit van onze medewerkers.

Plannen maken voor 2021

Stilstand is achteruitgang. Zeker in de transportsector. Daarom kijken we alweer vooruit naar de komende 12 maanden. Met het behalen van het HACCP-certificaat verruimen we onze mogelijkheden voor de opslag van food. In 2021 komt daar ook de GDP-erkenning bij, plezierig voor opdrachtgevers in de farmasector. En de verduurzaming gaat vol gas door: Amex Logistics stelt alles in het werk om Star 2 member te worden.