Disclaimer voor www.amex.nl
Amex Logistics B.V. (Kamer van Koophandel: kvk nr. 32078124), hierna te noemen Amex Logistics B.V., verleent u hierbij toegang tot www.amex.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Amex Logistics B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.amex.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Amex Logistics B.V..

Beperkte aansprakelijkheid
Amex Logistics B.V. spant zich in om de inhoud van www.amex.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.amex.nl aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Amex Logistics B.V..

Voor op www.amex.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Amex Logistics B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Amex Logistics B.V..

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Amex Logistics B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.