Goed – en belangrijk – nieuws voor alle opdrachtgevers van AMEX Logistics die gebruikmaken van de AMEX Coldstore: sinds 6 mei 2021 hebben we daarvoor de officiële erkenning van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in huis.

De afgelopen maanden hebben we veel tijd en energie gestoken in het opstellen van een HACCP-plan. De NVWA heeft het plan op basis van de 7 HACCP-principes goedgekeurd. Zo heeft u als opdrachtgever de zekerheid dat AMEX Logistics handelt volgens de officiële hygiënecode.

Met een toenemend aantal klanten die actief zijn in de foodsector hechten wij (en u) veel waarde aan het behalen van de NVWA-erkenning. Met het oog op verdere uitbreiding in deze sector hebben we ook geïnvesteerd in nieuwe stellingen voor de AMEX Coldstore. Hierdoor is de palletcapaciteit verder verhoogd. Met de ingebruikname van een nieuwe koelinstallatie is ook de bedrijfszekerheid op het niveau dat u van een professionele logistieke dienstverlener verwacht.